Home

Upgrade คุณภาพชีวิตของคนที่คุณรัก

กับ ESE ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมาตรฐานพรีเมี่ยม

ประสบการณ์สุดพรีเมี่ยมกับ ESE

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานพรีเมี่ยม

ESE Elderly Services Excellence ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาตรฐานพรีเมี่ยม – ในราคาจับต้องได้

เรามุ่งเน้นด้านการบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งใส่ใจ ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพกาย และสุขภาพใจ ของผู้สูงอายุทุกท่าน ด้วยทีมบริการวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักศิลปะบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมทั้ง ผู้ดูแลผู้สูงายอุที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

Our Service

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย

ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย โดยทีมแพทย์ พยาบาลชำนาญการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด นักสุขภาพจิต นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร

ศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด เพื่อผู้สูงอายุ

ดูแลรักษาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการนำศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด สุคนธบําบัด มาใช้ร่วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด และมีความสุข 

กายภาพบำบัด

บริการทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูระบบร่างกาย กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้พิการแขนขาอ่อนแรง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลัง COVID

ออกแบบที่อยู่อาศัย เพื่อผู้สูงอายุ

ออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยหลักการใช้ Universal Design หรือ การหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมให้กับคนทุกๆกลุ่ม การออกแบบสถานที่แบบ Universal design เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งลดความเครียดและผ่อนแรงให้กับผู้สูงอายุด้วย 

Contact Us

ติดต่อสอบถาม โทร 096-391-9822 Line : @ESE.Official