Review from our client

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุมาตรฐานพรีเมี่ยม

ESE Wellness Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในบรรยากาศที่เหมาะกับการฟื้นฟูอันมีประสิทธิภาพ และเห็นผลไว

เรามุ่งเน้นด้านการบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งใส่ใจ ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพกาย และสุขภาพใจ ของผู้ป่วยและสูงอายุทุกท่าน ด้วยทีมบริการวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักศิลปะบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมทั้ง ผู้ดูแลผู้สูงายอุที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

Our Service

โปรแกรมฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย

ให้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย โดยทีมแพทย์ พยาบาลชำนาญการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด นักสุขภาพจิต นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร

ศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด เพื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

ดูแลรักษาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการนำศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด สุคนธบําบัด มาใช้ร่วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด และมีความสุข 

โปรแกรมกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟู

บริการทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูระบบร่างกาย กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้พิการแขนขาอ่อนแรง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลัง COVID

Call Now Buttonโทร 063 929 3996