เกี่ยวกับเรา

     ESE Wellness Center – ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด การดูแลฟื้นฟูร่างกาย สร้างจิตใจที่สมบูรณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปรียบเสมือนบ้านที่อบอุ่น ด้วยความรัก การดูแลเอาใจใส่ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการ ที่มาพักอาศัยอย่างมีความสุข ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ในรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมี่ยม บริการดูแลหลังผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหลังออกจากโรงพยาบาล

  • ผู้ป่วยที่มีภาวะการนอนติดเตียง ดูแลตัวเองได้น้อย ปัญหาการเคลื่อนไหว
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางสมอง
  • ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ในระยะแรกสุดถึงระยะท้าย 
  • ผู้ป่วยอัมพฤษ์ อัมพาต แผลกดทับ
  • ผู้ป่วยโรงมะเร็งที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
  • ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยที่ต้องฝึกกลืน ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้มือ
บริการของเรา

คุณธัญรดี กองมณี
CEO

     ตั้งใจและมุ่งเน้นด้านการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมให้การดูแลฟื้นฟู สุขภาพกายและสุขภาพใจ ได้นำประสบการณ์การดูแลผู้โดยสารและการให้บริการบนเครื่องบิน มาสร้างมาตรฐานการบริการสุดพรีเมี่ยมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างดีที่สุดในทุกช่วงเวลาในการอยู่ศูนย์ดูแลฯ

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน
VP of Business Development & Marketing

     ปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อหลักสูตรนักศิลปะบำบัดวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมาคมศิลปะบำบัดแห่งประเทศแคนาดา สถาบัน CiiAT ภายใต้ชื่อหลักสูตร The International Program in Clinical Art Therapy in Thailand (IPATT) ทำให้ศูนย์แห่งนี้นอกเหนือจากการดูแลด้านร่างกาย ยังมุ่งเน้นการดูแลด้านจิตใจเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งการนำศิลปะบำบัดมาใช้ร่วมกับการให้บริการ

คุณอาภาภรณ์ ศิระวงษ์
VP of Medical Managment

     มุ่งเน้นด้านการนำกิจกรรมต่างๆ มาร่วมกับการรักษารักษาเพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากที่สุด สู่การเป็นจุดแข็ง และ unique selling point ของศูนย์ เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ด้วยบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียดและมีความสุข