ศิลปะบำบัดคืออะไร? แล้วช่วยอะไรเราได้บ้าง?  ใครบ้างที่เหมาะกับศิลปะบำบัด? วันนี้อายจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นเลยศิลปะบำบัดหลายคนคิดว่ามันคือการวาดรูปขีดๆเขียนๆให้จิตใจสงบและปล่อยใจให้จินตนาการได้เต็มที่ใช่มั๊ย คำตอบคือ “ใช่ค่ะ” แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของศิลปะบำบัดเท่านั้น โดยศิลปะบำบัดประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะที่มีความหลากหลายมากๆ ซึ่งครอบคลุมถึง

ทัศนศิลป์ (visual arts) ได้แก่ การวาด, ระบายสี, การปั้น, การแกะสลัก, การถัก, การทอ, การประดิษฐ์ ฯลฯ

ดนตรี (music) ได้แก่ การเล่นดนตรี ร้องเพลง และกิจกรรมทางดนตรี

การแสดง (drama) ได้แก่ การแสดง การละคร และการเคลื่อนไหวร่างกาย

วรรณกรรม (literature) ได้แก่ บทกวี นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ

อายจะมีความถนัดด้าน ทัศนศิลป์ ที่สุดค่ะ

ปั้นดินน้ำมันทำศิลปะบำบัด

การจะทำศิลปะบำบัดนั้นจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัด อย่างเช่น การเลือกใช้สื่อที่เป็นจำพวก วัสดุ อุปกรณ์ และรูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะระบายความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจตนเอง และจัดการกับความรู้สึกได้ตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละคน

สื่อที่มีโครงสร้าง (structure media) เช่น ดินสอ สีไม้ สีเทียน ใช้สำหรับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บำบัดกับผู้รับการบำบัด ใช้แทนการสื่อสารด้วยถ้อยคำ และ

สื่อที่ยืดหยุ่นได้ (loose media) เช่น สีน้ำ ดินน้ำมัน ใช้ลดความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ และระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างอิสระ

เรื่องเล่าศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดช่วยอะไร?

ศิลปะบำบัดนั้นมีเป้าหมายเพื่อการบำบัด รักษาและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุ่งหวังให้ผู้รับการบำบัดเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ซึ่งในกระบวนการแต่ละครั้ง นักศิลปะบำบัดจะ เปิดโอกาสและให้อิสระกับผู้รับการบำบัดได้สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามหรือหลักเกณฑ์องค์ประกอบทางศิลปะใด ๆ แต่มุ่งเน้นไปยังการสำรวจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด การเข้าใจ และอธิบายตัวตนผ่านการสร้างชิ้นงานของผู้รับการบำบัด ซึ่งแตกต่างจากการเรียนศิลปะทั่วไปที่คำนึงถึงคุณค่าทางศิลปะและสร้างผลงานให้มีความสวยงามด้วยเทคนิคต่างๆ มากกว่า 

ใครบ้างล่ะที่เหมาะกับศิลปะบำบัด?

  • ผู้ที่มีหน้าที่บำบัดเยียวยาหรือรักษาผู้อื่น กลุ่มนี้ยอดฮิตมาก ทั้ง แพทย์ พญาบาล นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และกลุ่มผู้เยียวยาที่มักจะได้รับฟังเรื่องราวที่สะเทือนความรู้สึก อาจต้องมีการดูแลตัวเองจากศิลปะบำบัด เพื่อให้ตนเองได้ผ่อนพัก และเยียวยาตนเองเป็นระยะจากศิลปะบำบัด เพื่อลดความเครียดสะสม
  • กลุ่มของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ​เพราะบางครั้งผู้เข้ารับการบำบัดจะไม่สามารถ​ช่วยเหลือตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ​และ​ประสบการณ์​
  • ผู้ที่รู้สึกยากลำบากในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก การใช้ศิลปะสำหรับแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก จะช่วยทำให้กลับไปเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้เรื่องคำพูดที่เชื่อมโยงกับอารมณ์เหล่านั้น
  • ผู้ที่เผชิญกับความยากลำบาก ศิลปะบำบัดสามารถช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้กับความยากลำบากในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจรู้สึกยากในการแสดงเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นคำพูด หรือคแสดงออกในความรู้สึกเหล่านั้น
  • คนที่ทำงานซ้ำซากติดต่อเป็นเวลานาน คนที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้ทักษะเฉพาะอย่างที่ซ้ำซากติดต่อเป็นเวลานาน จะได้รับประโยชน์ในการทำศิลปะบำบัดแบบกลุ่มที่จะช่วยให้พวกเขาได้รู้จักและเรียนรู้การเข้าสังคม การแสดงออกในมิติทางความรู้สึก เรื่องราวได้
  • กลุ่มคนที่มีปัญหาทางจิตใจ มีหลากหลายหน่วยงานที่แนะนำเรื่องการนำศิลปะบำบัดไปใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ เช่น กลุ่มอาการ schizophrenia เป็นต้น
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องขัง หรือนักโทษต่างๆ สามารถใช้กระบวนการศิลปะบำบัดในการแสดงออกทางความรู้สึกเพื่อให้เข้าถึงอิสรภาพ และดูแลอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้
  • กลุ่มคนที่มีปัญหาทางจิตใจ มีหลากหลายหน่วยงานที่แนะนำเรื่องการนำศิลปะบำบัดไปใช้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้เช่นกลุ่มอาการ schizophrenia เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการบำบัด นักศิลปะบำบัดจะทำการสรุปสภาวะของผู้รับการบำบัด สิ่งที่สังเกตเห็น ประเมินพัฒนาการ และติดตามผลร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้

ESE Art Therapy

อ้างอิง

https://www.happyhomeclinic.com/alt02-arttherapy_artandscience.htm

https://www.manarom.com/index.htm

https://www.urbinner.com/post/what-is-art-therapy

Edwards D. (2004). Art therapy. London: SAGE publications.

Malchiodi CA. (1999). Medical art therapy with children. London: Jessica Kingsley.

Rosal M. (1995). Art therapy with children. Abbeygate Press: Isle of Palms, SC.

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more