ภาวะสมองเสื่อมในวัยผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการทำงานของสมอง ส่งผลให้ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดหรือจำไม่ได้ มีอาการหลงลืม การใช้ภาษาผิดปกติ และพฤติกรรมรวมถึงอารมณ์เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นตามอายุ เช่น อายุมากกว่า 65 ปี อัตราการพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ร้อยละ 5-8 อายุมากกว่า 85 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 30 อายุ 90 ปีขึ้นไป พบสูงถึงร้อยละ 50 ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมได้ ดังนี้

1.กินผักให้มาก โดยเน้นที่ผักใบเขียว เช่น กวางตุ้ง ตำลึง ผักบุ้ง บรอกโคลี อย่างน้อย 6 ทัพพีต่อสัปดาห์ และผักอื่นๆ

2.กินผลไม้เป็นประจำ โดยเน้นผลไม้ สีแดง สีม่วง เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่ สตรอว์เบอร์รี

3.กินธัญพืชไม่ขัดสี

4.กินถั่วเปลือกแข็ง และถั่วเมล็ดแห้ง เช่น อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วเขียว

5.กินโปรตีนจากปลา และสัตว์ปีก

6.ใช้น้ำมันดี เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดชา

โรคอัลไซเมอร์

ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุม ได้แก่ กลุ่มเนื้อแดง เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรกินให้น้อยกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เนยและมาการีน น้อยกว่า 1 ช้อนโต๊ะต่อวัน ชีส ต่างๆไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ขนมอบพาย เบเกอรี น้อยกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และอาหารทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more