ด้วยวัยที่มากขึ้นของผู้สูงอายุ การทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดหรือหลังได้รับอุบัติเหตุต่างๆ การทำกายภาพจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ สำหรับทำกายภาพในผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด คือศาสตร์แห่งการฟื้นฟูร่างกายด้วยเทคนิคท่าทางออกกำลังกายผสมผสานกับการใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วย ส่วนมากแล้ว กรณีของผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจาก กระดูกและข้อต่อต่างๆติด กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือบางกรณีก็เกิดอาการภายขึ้นภายหลัง จากการป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง เช่น อัมพฤกษ์, อัมพาต, กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

การทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุสามารถช่วยอะไรได้ ?

  • ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย อวัยวะต่างๆของผู้สูงอายุให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด 
  • ช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการป่วยบางประเภท โดยเฉพาะอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูก, ข้อต่อ, กล้ามเนื้อ เพราะการทานยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้การรักษาดังกล่าวดีขึ้นได้ทั้งหมด แต่การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม
  • การฟื้นฟูสภาพจิตใจ การทำกายภาพบำบัดจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้อิสระภาพในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลที่ดีต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย ที่จะรู้สึกดีมีกำลังใจเมื่อร่างกายได้รับการฟื้นฟูจนสามารถเคลื่อนที่ได้
การทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

ลักษณะของการทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุที่เหมาะสม 

การทำกายภาพบำบัดมีด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและอาการของผู้ป่วย และสำหรับผู้สูงอายุต้องมีการระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายโดยลักษณะการทำกายภาพบำบัดที่ดีของผู้สูงอายุประกอบไปด้วย

  • การบำบัดด้วยมือ ไม่ว่าจะเป็นการนวด, ขยับข้อต่อ, ฝึกการทรงตัว วิธีเหล่านี้ผู้สูงอายุอาจไม่ต้องทำด้วยตนเองแต่ต้องเป็นนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
  • ออกกำลังกาย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีมากๆ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด เช่น ยืดกล้ามเนื้อท่าต่างๆ, ออกกำลังกายเบาๆ เป็นต้น
  • กายภาพบำบัดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ประคบร้อน, ประคบเย็น, วารีบำบัด, ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น เป็นต้น
การทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ESE Wellness Center มีความเชี่ยวชาญในการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วนแบบพิเศษ  การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมาก เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีกำลังที่น้อย ร่างกายฟื้นฟูได้ช้า ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จึงจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ESE Wellness Center มีบุคลากรที่มากด้วยฝีมือ และมีประสบการณ์อย่างยาวนาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับการฟื้นฟูที่เห็นผลลัพธ์ในทิศทางที่ดี จนกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงขึ้นได้

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more