บริการของเรา

เราพร้อมให้บริการผู้สูงอายุด้วยใจจริง เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรง

ด้วยการดูแลรักษามาตรฐานระดับพรีเมี่ยม 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย

ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม ความจำเสื่อม ระยะพักฟื้น ระยะสุดท้าย โดยทีมแพทย์ พยาบาลชำนาญการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด นักสุขภาพจิต นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เภสัชกร

ศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด เพื่อผู้สูงอายุ

ดูแลรักษาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการนำศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด สุคนธบําบัด มาใช้ร่วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด และมีความสุข 

กายภาพบำบัด

บริการทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ดูแลรักษาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการนำออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยหลักการใช้ Universal Design หรือ การหลักการออกแบบสภาพแวดล้อมให้กับคนทุกๆกลุ่ม การออกแบบสถานที่แบบ Universal design เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งลดความเครียดและผ่อนแรงให้กับผู้สูงอายุด้วย 

บริการเหนือระดับโดยทีมชำนาญการตลอด 24 ชม.

ประสบการณ์เหนือระดับ กับ ESE – Elderly Services Excellence