กายภาพบำบัดและฟื้นฟูจิตใจ ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

    ผู้ที่ต้องทำกายภาพควรต้องดูแลจิตใจควบคู่กับการกายภาพไปด้วยเพราะจะช่วยส่งเสริมผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  การได้ดูแลภายใต้นักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัดอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้เห็นผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นซึ่ง “ESE Wellness Center มีความเชี่ยวชาญฟื้นฟูจิตใจเป็นอย่างมากการทำกายภาพของเราจึงเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ” การกายภาพบำบัดแบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ ระยะเฉียบพลัน ระยะฟื้นตัว และระยะทรงตัว ดังนั้นการได้รับการดูแลรักษาถูกวิธีจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อที่ร่างกายจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุดโดยเรามีนักกายภาพบำบัดและนักศิลปะบำบัดที่มมีประสบการณ์อย่างมาช่วยดูแล

บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูจิตใจ

 • กายภาพบำบัดหลังผ่าตัดหรืออาการป่วยต่างๆ
 • กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 • กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท
 • กายภาพบำบัดด้านระบบหัวใจและปอด 
 • กายภาพบำบัดด้านกีฬา
 • กายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ
 • ออฟฟิศซินโดรม

การรักษาโดย ESE wellness center

 • การประเมินจิตใจเพื่อรับการฟื้นฟู
 • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุง การฝึกยืนทรงตัว การทรงตัวในราวหัดเดิน การหัดเดิน
 • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • การประคบเย็น/การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
 • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
 • การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
 • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม
 • การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม
 • การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู

อัตราค่าบริการ (หรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่บ้านมีค่าเดินทางเพิ่มเติม)