ศิลปะบำบัด คือ การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศิลปะบำบัดมีเทคนิคแนวทางที่ต่างกัน บางแนวทางมุ่งเน้นให้ผู้รับการบำบัดผ่านสื่อ บางแนวทางนำเทคนิคด้านจิตวิทยาเข้ามาร่วมใช้ บางแนวทางใช้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏในภาพ ทั้งนี้ ศิลปะบำบัดทุกแนวทางทุกเทคนิคช่วยให้ผู้รับการบำบัดได้สำรวจภายในจิตใจของตนเอง เปิดเผยตัวตนและสื่อสารผ่านงานศิลปะอย่างเป็นอิสระ 

ศิลปะบำบัดของ ESE เหมาะกับใคร

นักศิลปะบำบัดของ ESE มีความเชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก การรักษาและความเชี่ยวชาญของเราจึงเหมาะกับผู้ป่วยที่มีสภาวะจิตใจบอบช้ำจากการเจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่มีสภาวะจิตใจอ่อนไหว  ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ที่มีอาการเกร็ง ชักกระตุก มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

หากต้องการพูดคุยกับนักศิลปะบำบัดของ ESE สามารถติดต่อได้ที่ 063 929 3996

ESE WELLNESS CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ

การทำงานของนักศิลปะบำบัด

การทำศิลปะบำบัดแต่ละครั้งใช้เวลา 45-60 นาที นักศิลปะบำบัดของ ESE จะเริ่มต้นบำบัดด้วยการให้ระบายสีอิสระ (Free Painting) และปั้นดินอิสระ (Free Clay) เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้รับการบำบัดและประเมินอาการความผิดปกติที่เกิดขึ้น จากนั้นวางแผนการบำบัดโดยกำหนดเป้าหมายที่ต้องการและดำเนินการบำบัดผ่านกระบวนการทำงานด้านศิลปะ เช่น การระบายสีบำบัด การลากเส้นรูปทรงบำบัด การปั้นบำบัด เป็นต้น จากนั้นผู้รับการบำบัดแต่ละรายจะได้รับบทฝึกหัดสี เนื่องจากสีล้วนมีผลในเชิงบำบัด และใช้ชนิดอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปตามภาวะอาการเจ็บป่วยที่นักศิลปะบำบัดได้ประเมิน พอจบการบำบัดนักศิลปะบำบัดจะทำการสรุปสภาวะของผู้รับการบำบัด สิ่งที่สังเกตเห็น ประเมินพัฒนาการ และติดตามผลร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้

***ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกาย

service rate

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more