คลินิกกระตุ้นสมองจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบประสาทโดยเฉพาะ การรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำและภาวะสมองเสื่อม ต้องออกแบบการรักษาให้เข้ากับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะให้เกิดประโยนช์สูงสุดแก่การรักษา และเห็นผลโดยเร็วที่สุด

โทรสอบถามเราได้ที่ 063 929 3996

ภาวะสมองเสื่อมมี 4 ระดับ ดังนี้

ระยะที่ 1 ความจำเสื่อมเล็กน้อย ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิม มีการตอบสนองช้าลง ครอบครัวมักสังเกตไม่ได้

ระยะที่ 2 สมองเสื่อมมากขึ้น จำได้เฉพาะเหตุการณ์ในอดีต แยกตัวออกจากสังคม มีอาการหลงลืม บุคคลใกล้ชิดจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติได้

ระยะที่ 3 เป็นระยะที่รุนแรงมากขึ้น ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป ไม่รับรู้บุคคลหรือสถานที่ จำได้เฉพาะเหตุการณ์ในอดีต เดินหลงไปในที่ต่างๆ แต่ยังสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆได้

ระยะที่ 4 เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว ซึมเศร้าง่าย วิตกกังวลง่ายหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าจำเหตุการณ์ปัจจุบันและอดีตไม่ได้ จำไม่ได้ว่ารับประทานอาหารหรือยัง พูดไม่เป็นภาษา กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ มีอาการเบื่ออาหาร

โปรแกรมกระตุ้นสมองของ ESE

เราออกแบบโปรแกรมต่างๆเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่รวดเร็วและง่ายต่อผู้ป่วย

  • การคำนวณ การให้คำนวณคณิตศาสตร์ง่ายๆ
  • การจัดระเบียบ การฝึกจัดระเบียบให้คิดเป็นหมวดหมู่
  • การเชื่อมโยง การฝึกคิดนึกย้อนและเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ
  • จินตนาการและการสร้างภาพในใจ การฝึกนึกภาพหรือให้สร้างจินตนาการขึ้นมาขณะได้รับข้อมูล
  • รหัสช่วยจำ ช่วยออกแบบสร้างสัญลักษณ์หรือรหัสช่วยจำ เพื่อให้ง่ายต่อการจำมากยิ่งขึ้น

***ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกาย

service rate

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more