บริการดูแลผู้สูงอายุ ไปเช้า-เย็นกลับ (day care)

ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขเสมือนอยู่บ้าน และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล บรรยากาศโดยรวมของบริการ Day Care นั้นเราเน้นการทำกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกันกับผู้สูงวัยท่านอื่น การทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน  เราจึงมีการสลับเปลี่ยนกิจกรรมไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์  โดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและสันทนาการผู้สูงอายุของ ESE Wellness Center เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมต่างๆ 

บริการดูแลผู้สูงวัย ไปเช้า-เย็นกลับ (DayCare)

เน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ เลือกสันทนาการที่เหมาะสม ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ Daycare กับทาง ESE Wellness Center ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ สนุกๆ ได้ฝึกสมองในส่วนของความคิด จินตนาการ ที่นักกิจกรรมบำบัดของเราได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้กับท่านอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้พบปะกับเพื่อนผู้สูงอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงทำให้รู้สึกคลายเหงาได้มากกว่าการทำกิจกรรมคนเดียวที่บ้าน  ช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องการฝากบุคคลอันเป็นที่รักให้ช่วยดูแล เพราะเรามีความปลอดภัยและมีความพร้อมที่จะช่วยดูแลบุคคลที่คุณรักด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว                             

บริการของเรา

  • ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวัน โดยทีมผู้เชียวชาญด้าน กิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการ
  • รับฝากให้ยาตามเวลาของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน
  • ดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละบุคคลโดยทีมนักโภชณาการ

อัตราค่าบริการ

  • ครั้งละ 1,500 บาท 9 ชั่วโมง (รวมอาหารกลางวัน ของว่าง 2 มื้อ)
  • เวลาให้บริการ  08.00 – 17.00 น.