แนวทางการรักษาของ ESE- Rehab เรามีความเชี่ยวชาญด้านการกายภาพกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก การกายภาพของเรานั้นจะเป็นการผสมผสานระหว่างการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่มีความหลากหลายให้เข้ากับผู้ใช้บริการ และร่วมด้วยการรักษาด้านจิตใจของผู้ที่บอบช้ำจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยได้มาก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และร่างกายไม่บอบช้ำ เมื่อเทียบกับการรักษาแบบทางเดียว รวมถึงการดูแลหลังการรักษาที่จะมีการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้เข้ากับผู้ใช้บริการของเรา เพื่อฟื้นฟู และสร้างกล้ามเนื้อแบบเฉพาะบุคคล “เพื่อที่จะคืนอิสระให้กับการเคลื่อนไหวของทุกส่วนในร่างกายของผู้เข้ารับบริการ”

สามารถโทรสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดได้ที่ 063 929 3996

ESE ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ

จะกี่ความเจ็บปวดเราก็รักษาได้

  • กายภาพบำบัดหลังผ่าตัดหรืออาการป่วยต่างๆ
  • กายภาพบำบัดด้านผู้สูงอายุ
  • กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดด้านระบบหัวใจการไหลเวียนโลหิตและปอด 
  • กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • ออฟฟิศซินโดรม

***ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกาย

service rate

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more