เราให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็นโปรแกรมฟื้นฟูเฉพาะ ที่เราจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด เห็นผลไวที่สุด
เรามุ่งเน้นด้านการบริการอันเป็นเลิศ ในทุกๆด้าน พร้อมทั้งใส่ใจ ดูแลฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุทุกท่าน โดยทีมบริการวิชาชีพประสบการณ์สูงทั้ง แพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักศิลปะบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด รวมถึงผู้ดูแลที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
โทรสอบถามเราได้ที่ 063 929 3996

คุณท่านที่เหมาะกับบริการของเรา

  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะการนอนติดเตียง ดูแลตัวเองได้น้อย ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เคลื่อนไหวได้น้อย ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางสมอง
  • ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
  • ผู้ป่วยภาวะต่างๆ ในระยะแรกสุดถึงระยะสุดท้าย 
  • ผู้ป่วยอัมพฤษ์ อัมพาต และมีแผลกดทับ
  • ผู้ป่วยโรงมะเร็งที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังทำคีโม
  • ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยที่ต้องการฝึกกลืน ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้มือ และฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้า

กิจกรรมทำกระทงจากขนมปัง

กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
กิจกรรมลอยกระทงของ ESE Wellness Center
เราให้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจร
veiw more
เราให้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจร
view more
เราให้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจร
view more

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุของเรา มีกิจกรรมมากมายเพื่อเน้นให้ร่างกายได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เราจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูเป็นพิเศษ

CONTACT 

Tel line facebook

บรรยากาศห้องพัก

กิจกรรมฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more