เรารับฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ โดยโดยมีโปรแกรมเฉพาะของเราเอง จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเห็นผลไวที่สุด เรามุ่งเน้นด้านการบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งใส่ใจ ดูแลฟื้นฟูสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุทุกท่าน ด้วยทีมบริการวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักศิลปะบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมทั้งผู้ดูแลที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

veiw more
view more
view more

คุณท่านที่เหมาะกับบริการของเรา

  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลดูแลใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะการนอนติดเตียง ดูแลตัวเองได้น้อย ปัญหาการเคลื่อนไหวผู้ป่วยหลัง
  •  ผ่าตัดเคลื่อนไหวได้น้อย ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคทางสมอง
  • ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์
  •  ผู้ป่วยภาวะต่างๆ ในระยะแรกสุดถึงระยะสุดท้าย 
  • ผู้ป่วยอัมพฤษ์ อัมพาต แผลกดทับ
  •  ผู้ป่วยโรงมะเร็งที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
  • ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยที่ต้องฝึกกลืน ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้มือ

ศูนย์ฟื้นฟูของเรามีกิจกรรมมากมายเพื่อเน้นให้ร่างกายได้กลับมาใช้งานให้ได้ตามปกติ เราจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูเป็นพิเศษ

CONTACT

line tel

บรรยากาศห้องพัก

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more