อัตราค่าบริการ

บริการที่จะได้รับห้องรวม 8 เตียง ราคา 43,000 บาท/เดือน
พิเศษ 3 เดือนขึ้นไปราคา 39,000 บาท/เดือน
ห้องเดี่ยว ราคา 75,000 บาท/เดือน ห้องคู่ ราคา 55,000 บาท/เดือน
1. หลักสูตรฟื้นฟูเฉพาะของ ESE///
2. กายภาพเบื้องต้นแบบเข้มข้นวางแผนร่วมกับนักกายภาพ///
3. การติดต่อสื่อสาร ดูรูป โทรศัพท์ VDO Call ตลอด 24 ชม. (ยกเว้นช่วงทำหัตถการ และคุณท่านหลับ) พร้อมทั้งอัพเดทกิจกรรม///
4. แท็บเล็ต///
5. ผลิตภัณฑ์ของ Herganic///
6. บริการซัก/รีด///
7. อาหารโดยนักโภชนาการ​ 3 มื้อ พร้อมของว่าง///
8. กิจกรรมระหว่างวัน///
9. โปรแกรมกระตุ้นสมอง Cognitive fitness สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุ///
10. พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลกิจวัตรประจำวันและให้การพยาบาลตลอด 24 ชม./1 ต่อ 11 ต่อ 2
11. กิจกรรมบำบัดมีค่าบริการ//
12. คอร์สพิเศษมีครูสอน จัดดอกไม้ ภาษาอังกฤษมีค่าบริการฟรี 2 ครั้งฟรี 1 ครั้ง
13. รักษาแผลทำแผลหลังผ่าตัดมีค่าบริการมีค่าบริการมีค่าบริการ
14. รักษาแผลกดทับ โดยทีมที่ได้รับการอบรมด้านนี้โดยเฉพาะมีค่าบริการมีค่าบริการมีค่าบริการ
15. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพวิชาชีพมีค่าบริการ1 ครั้งต่อสัปดาห์มีค่าบริการ
16. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภาวะซึมเศร้า โดยนักสุขภาพจิต และนักศิลปะบำบัด (เพิ่มเติมจากข้อ 1)มีค่าบริการ1 ครั้งต่อสัปดาห์มีค่าบริการ
17. รถพยาบาลรับส่งฟรี 1 ครั้งฟรี 1 ครั้ง ครั้ง
ต่อไปลด 15 %
ฟรี 1 ครั้ง ครั้งต่อไปลด 10 %
18. พบแพทย์ (กี่ครั้งในแต่ละเตียง)2-4 ครั้งต่อเดือน2-4 ครั้งต่อเดือน2-4 ครั้งต่อเดือน
วันละ 1,433 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน 1,833 บาท/วัน