สิ่งที่จะได้รับ

 1. โปรแกรมฟื้นฟู เป็นหลักสูตรเฉพาะของ ESE ที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายในแต่ละวัน
 2. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพวิชาชีพ 1 ครั้ง/เดือน และกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบเข้มข้นทุกวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กายภาพบำบัด
 3. กิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกิจกรรมบำบัด
 4. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภาวะซึมเศร้า โดยนักสุขภาพจิต และนักศิลปะบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกศิลปะบำบัด 
 5. การติดต่อสื่อสาร ดูรูป โทรศัพท์ VDO Call ตลอด 24 ชม. (ยกเว้นช่วงทำหัตถการ และคุณท่านหลับ) พร้อมทั้งอัพเดทกิจกรรม
 6. แท็บเล็ต
 7. บริการซัก/รีด ทุกวัน
 8. อาหารโดยนักโภชนาการ​ 3 มื้อ พร้อมของว่าง
 9. กิจกรรมระหว่างวัน ทุกวัน
 10. โปรแกรมกระตุ้นสมอง Cognitive fitness สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุ
 11. พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลกิจวัตรประจำวันและให้การพยาบาลตลอด 24 ชม.
 12. จัดงานวันเกิด/กิจกรรมตามเทศกาล
 13. พบแพทย์ 2 ครั้ง/เดือน 

***หมายเหตุค่าใช้จ่ายเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

[/ux_text]

สิ่งที่จะได้รับ

 1. โปรแกรมฟื้นฟู เป็นหลักสูตรเฉพาะของ ESE ที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายในแต่ละวัน
 2. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพวิชาชีพ 1 ครั้ง/เดือน และกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบเข้มข้นทุกวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กายภาพบำบัด
 3. กิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกิจกรรมบำบัด
 4. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภาวะซึมเศร้า โดยนักสุขภาพจิต และนักศิลปะบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกศิลปะบำบัด 
 5. การติดต่อสื่อสาร ดูรูป โทรศัพท์ VDO Call ตลอด 24 ชม. (ยกเว้นช่วงทำหัตถการ และคุณท่านหลับ) พร้อมทั้งอัพเดทกิจกรรม
 6. แท็บเล็ต
 7. บริการซัก/รีด ทุกวัน
 8. อาหารโดยนักโภชนาการ​ 3 มื้อ พร้อมของว่าง
 9. กิจกรรมระหว่างวัน ทุกวัน
 10. โปรแกรมกระตุ้นสมอง Cognitive fitness สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุ
 11. พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลกิจวัตรประจำวันและให้การพยาบาลตลอด 24 ชม.
 12. จัดงานวันเกิด/กิจกรรมตามเทศกาล
 13. พบแพทย์ 2 ครั้ง/เดือน 

***หมายเหตุค่าใช้จ่ายเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้องพักฟื้นฟู

สิ่งที่จะได้รับ

 1. โปรแกรมฟื้นฟู เป็นหลักสูตรเฉพาะของ ESE ที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายในแต่ละวัน
 2. กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพวิชาชีพ 1 ครั้ง/เดือน และกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบเข้มข้นทุกวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์กายภาพบำบัด
 3. กิจกรรมบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกิจกรรมบำบัด
 4. ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภาวะซึมเศร้า โดยนักสุขภาพจิต และนักศิลปะบำบัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกศิลปะบำบัด 
 5. การติดต่อสื่อสาร ดูรูป โทรศัพท์ VDO Call ตลอด 24 ชม. (ยกเว้นช่วงทำหัตถการ และคุณท่านหลับ) พร้อมทั้งอัพเดทกิจกรรม
 6. แท็บเล็ต
 7. บริการซัก/รีด ทุกวัน
 8. อาหารโดยนักโภชนาการ​ 3 มื้อ พร้อมของว่าง
 9. กิจกรรมระหว่างวัน ทุกวัน
 10. โปรแกรมกระตุ้นสมอง Cognitive fitness สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้สูงอายุ
 11. พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลกิจวัตรประจำวันและให้การพยาบาลตลอด 24 ชม.
 12. จัดงานวันเกิด/กิจกรรมตามเทศกาล
 13. พบแพทย์ 2 ครั้ง/เดือน 
 14. คอร์สพิเศษ มีครูสอน จัดดอกไม้

***หมายเหตุค่าใช้จ่ายเบื้องต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

CONTACT

line tel