ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดสมอง (stroke)

เป็นโรคที่ “เวลา” สำคัญมาก เมื่อมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากพ้นระยะวิกฤต แพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล (48-72) ชั่วโมง ซึ่งสามารถเริ่มต้นทำกายภาพฟื้นฟูทันที ยิ่งเริ่มต้นกายภาพฟื้นฟูได้เร็วโอกาสที่ผลลัพธ์จะดีมีมากกว่า ภายในช่วงเวลาทอง 3 เดือนแรก ผู้ป่วย 1 ใน 3 หายสนิท 1 ใน 3 มีความพิการเหลือเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการทำกายภาพและการทำกิจกรรมบำบัดจึงสำคัญเป็นอย่างมาก

    

อาการของโรคหลอดเลือด

      โรคหลอดเลือดสมองสามารถพบอาการได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับตำแหน่งความรุนแรง และระยะเวลาที่สมองขาดเลือดหรือได้รับความเสียหายโดยอาการที่พบบ่อย มีดังนี้
 • เมื่อสมองขาดเลือดจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งอาการแสดงต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลาย

 • ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและ/หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย

 • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก

 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด

 • ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด

 • เดินเซ ทรงตัวลำบาก

บริการที่จะได้รับเพิ่มเติมสำหรับฟื้นฟูโรคหลอดสมองโดยเฉพาะ

 • กายบำบัดโดยนักกายภาพผู้มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ 12 ครั้ง/เดือน
 • ฝึกการรับประทานอาหาร การเคี้ยวการกลืนอาหาร
 • ฝึกการอาบน้ำ การแต่งตัว
 • ฝึกการเดิน การใช้รถเข็นด้วยตัวเอง
 • ฝึกการพูด การสื่อสาร การใช้ภาษา
 • ฝึกความจำและการแก้ปัญหา
 • ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ฝึกการใช้มือและกล้ามเนื้อมัดเล็ก

  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำเป็นต้องเริ่มการฝึกกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งมักจะเริ่มต้นที่โรงพยาบาล และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดสมอง